Category: boots 350 v2

boots 350 v2

Yeezy 500 đẹp ra sao khiến người ta phải xếp hàng

Bài viết được nhiều người xem nhất30/11/2018 @ 09:09 Yeezy 500 được giới thiệu một cách đầy ấn tượng, vào tháng 12/2017, lần đầu chỉ 500 đôi Yeezy 500 SuperMoon được bán ra. Tại giải NBA All Star Weekend, Kanye vận Yeezy 500 Blush và đó chính là dấu hiệu Yeezy 500 SuperMoon được re-stock…

Xem thêm