Jordan Brand giới thiệu mẫu đồng phục chính thức cho NBA All Star Weekend 2019

Mang dấu ấn của thành phố Charlotte, North Carolina huyền thoại, cũng là nơi tổ chức sự kiện NBA All Star Weekend 2019

Nguồn: Sưu tầm trên Internet

Đánh giá

Bình luận trên Facebook