Danh mục: nike air max

nike air max

Ambush x Nike Air Max 180 – Giày đi mưa chăng?

Một phiên bản Air Max 180 đặc biệt đến từ Ambush và Nike nhưng hình dáng lại giống một đôi ủng đi mưa. Ambush x Nike Air Max 180 – Giày đi mưa chăng? Sau một thời gian dài với những hình ảnh rò rỉ, Ambush x Nike Air Max 180 cuối cùng cũng đã xuất hiện…

Xem thêm