Chuyên mục: nike sfb

nike sfb

UNDERCOVER x Nike SFB Mountain – vũ khí cho các chiến binh leo núi

Với UNDERCOVER x Nike SFB Mountain, ta tiếp tục thấy một sự cộng tác ấn tượng nữa đến từ UNDERCOVER và Nike, lần này là một sản phẩm leo núi. UNDERCOVER x Nike SFB Mountain – vũ khí cho các chiến binh leo núi UNDERCOVER và Nike dường như đang “ăn nên làm ra” sau…

Xem thêm